Association Military fan

naše služby

Association Military Fan nechává své členy školit a rozvíjet se v mnoha oblastech tak, abychom dokázali poskytovat kvalitní služby, na které můžeme být hrdí. Díky tomu Vám nabízíme následující služby.

UKÁZKY DYNAMICKÉ

Potřebujete-li zpestření Vaší akce ve formě zajímavé, akční prezentace vojenské činnosti, je tato forma ukázek vhodná právě pro Vás. Délka vstupu se vždy odvíjí od typu ukázky. Všechny ukázky probíhají s komentářem.

PŘEPAD VOZIDLA
Činnost speciální skupiny při přípravě léčky na vozidlo s následnou likvidací vozidla a osádky. Při ukázce je použito terénní vozidlo, cvičná pyrotechnika a akustické zbraně.

LIKVIDACE KOLONY
Činnost speciální skupiny při přípravě léčky na vojenskou kolonu s následnou likvidaci vozidel a osádky. Při ukázce je použito osobní terénní vozidlo, nákladní vojenské vozidlo, cvičná pyrotechnika a akustické zbraně.

ZAJIŠTĚNÍ ZÁJMOVÉ OSOBY
Činnost speciální skupiny při získání zájmové osoby. Ukázka obsahuje přiblížení skupiny, příprava kontaktního místa, znehybnění vozidla, zadržení zájmové osoby a stažení skupiny z místa. Při ukázce je použito terénní vozidlo, cvičná pyrotechnika a akustické zbraně. Tato varianta lze provézt také jako vysvobození rukojmí z určeného místa.

ZÁCHRANA NA LANĚ
Pro tuto variantu je žádoucí vyšší objekt s povolením slaňování, popřípadě skála. Ukázka představuje činnost speciální skupiny při záchraně zraněného pilota, který uvízl ve výšce. Zajištění prostoru, převázání na záchranáře, slanění a následné ošetření a transport raněného. Při ukázce je použita slaňovací souprava, akustické zbraně a transportní lehátko.

UKÁZKA SEBEOBRANY
Ukázka představuje prvky sebeobrany proti úderům, kopům, chladným i palným zbraním. Každá ukázka obrany je předvedena dvakrát. Jednou v pomalé verzi pro diváky a pak v téměř reálném provedení. Celá ukázka probíhá s komentářem.

Ceník dynamických ukázek

ukázky statické

Tento typ ukázek většinou probíhá ve smyslu prezentace, výstavky nebo aktivity na daném místě (stánek, stanoviště) během Vaší akce.

VÝSTAVA MODERNÍHO VOJENSKÉHO VYBAVENÍ
Jedná se zejména o výstavu vojenského vybavení moderních armád. Výzbroj a výstroj jednotlivce, taktické vybavení, airsoftové zbraně, a dalšího příslušenství. Během výstavky je zpravidla možné si většinu materiálnu vyzkoušet.

CVIČNÁ STŘELNICE
Jedná se o vybudování a provoz střelnice zpravidla airsoftových zbraní (AEG). Střelnice je vystavěna na dohodnutém bezpečném místě, kde zajistíme plynulý provoz, obsluhu a informace.

ceník statických ukázek

Branně sportovní aktivity

Zpravidla se jedná o aktivity s aktivní účastí návštěvníků akce. Tyto formy většinou vyplní delší část programu akce nebo slouží jako doplňkové stanoviště.

CELODENNÍ BRANNĚ SPORTOVNÍ PROGRAM

Potřebujete-li zajistit celodenní program pro děti či mládež, jsme schopni zorganizovat a zajistit od branného závodu, až po dětský den pro děti. Konkrétní parametry programu vždy konzultujeme individuálně se zájemcem.


NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY

Tato aktivita spočívá ve zbudování několika lanových překážek do pochozí výšky 1,5 metru našimi instruktory akreditovanými MŠMT. Překážky jsou přizpůsobeny věku a možnostem osob, jenž se na nich budou pohybovat, za dozoru a pomoci našich instruktorů.

ceník branně sportovních aktivit

teambuildingové a specifické akce

Tyto varianty služeb mají podobu vícedenních aktivit s tématickým zaměřením. Náplň, délka a další parametry těchto aktivit je vždy možné upravit dle Vašich přání. Jsou vhodné jak pro pracovní kolektivy, tak pro nejrůznější skupiny klientů.

LETNÍ KURZ PŘEŽITÍ

Jedná se o komplexní program na 3 dny (může být i delší) vhodný pro děti i dospělé, kteří se chtějí dovědět zajímavé informace, osvojit si nové dovednosti a získat nové zkušenosti. Během těchto kurzů garantujeme vyzkoušení si mnoha netradičních zážitků.

Kurz doporučujeme pro všechny, kteří se pohybují v přírodě v letním období - cyklisti, houbaři, jednotlivci dobrodružné povahy.

Možná doba konání: 15.května - 15.řijna.

Minimální počet osob pro otevření kurzu - 3 osoby.


ZIMNÍ KURZ PŘEŽITÍ

Tato varianta komplexního programu je koncipovaná na 2 dny (může být i delší). Je vhodný pro děti i dospělé, kteří se chtějí dovědět zajímavé informace, osvojit si nové dovednosti a získat nové zkušenosti. Během zimního kurzu přežití si vyzkoušíte mnoho netradičních zimních zážitků. Je zřejmé, že tato varianta kurzu je podmíněna zimním počasím. 

Kurz doporučujeme pro všechny, kteří se pohybují v přírodě v zimním období - běžkaři, lyžaři, turisté atd.

Možná doba konání: 1.ledna - 15.března.

Minimální počet osob pro otevření kurzu - 3 osoby.

ceník tembuildingových a specifických akcí

letní kurz přežití

4 250,- / osoba

při obsazenosti nad 5 osob sleva 20%

zimní kurz přežití

3 250,- / osoba

při obsazenosti nad 5 osob sleva 20%

Pro školy a dětské organizace poskytujeme slevu 15 % z výše uvedených cen našich služeb.

v případě dotazů náš můžete kontaktovat